opsonin

Antijen (bakteri vb.)’e tutunarak onu fagositoz’a duyarlı yapan herhangi bir… devamı opsonin