reality principle

İçgüdüsel dürtülerin, çevre koşulları gözönüne alınarak -hemen karşılanmaksızın-ilerde uygun zaman… devamı reality principle