Hürthle cells

Hürthle hücreli tiroid tümöründe görülen, sitoplazmalan eozinofilik taneciklere sahip iri… devamı Hürthle cells