homozygosity

Homolog kromozomların karşılıklı (homolog) lokuslarında yerleşik -belli bir özelliği belirleyen-… devamı homozygosity