heterozygosity

Homolog kromozomların karşılıklı (homolog) lokuslarında yerleşik -belli bir özelliği belirleyen-… devamı heterozygosity

homozygosity

Homolog kromozomların karşılıklı (homolog) lokuslarında yerleşik -belli bir özelliği belirleyen-… devamı homozygosity

zygotene

Birinci mayotik bölünme profazının, yan yana gelen homolog kromozomların sinapsis… devamı zygotene