zonesthesia

Vücudun herhangi bir kısmında kuşakla sıkılıyormuş gibi duyulan his; zonestezi