abarognosis

Ele alınan herhangi bir cismin ağırlığını değerlendirme hissinin kaybı; abarognoz