wheeze sound

Solunum esnasında oskültasyonda duyulan hırıltı sesi; hırıltılı ses.