hypocapnia

Kanda karbondioksit miktarının ileri derecede azalışı; kanda CO2 eksikliği; hipokapni.