hypokalemia

Kanda potasyum miktarının ileri derecede azalışı; hipokalemi.