hypophrenia

Zihinsel yetersizlik; zeka geriliği; hipofreni.