hyperlipidemia

Hiperlipidemi. Bk. hyperlipemia.

hyperlipemia

Kanda aşırı miktarda yağ bulunuşu; hiperlipemi.