corn

Ayak parmağı derisinde, devamlı baskı ya da sürtünmeye bağlı olarak… devamı corn