hyperphosphatemia

Kanda aşırı miktarda fosfat bulunuşu hali; hiperfosfatemi.