hypha

(L.) Mantar miçelyumunu oluşturan iplik şeklinde uzantılardan her biri; mantar… devamı hypha