hydropneumopericardium

Perikard boşluğunda sıvı ve gaz toplanması; hidropnömoperikardiyum.