alcohol

1- Yapısında hidroksil (OH) grupları içeren, hidrokarbon türevi organik bileşikler… devamı alcohol