hydrocholecystis

Safra kesesinin, seröz sıvı toplanması sebebiyle şişip gerilmesi; hidrokolesistis.