heteropyknosis

Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin -yoğunluk bakımından- farklı boyanması… devamı heteropyknosis