acalculia

Basit aritmetiksel işlemleri yapamama; hesap yapma yeteneğinin olmayışı; akalküli.