quotidian

Her gün oluşan; her gün tekrarlayan; kuotidyan (Ateş vb. hakkında).

quotidie (L.)

Her gün.