hemorrhagic encephalitis

Hemorajik eksüda ile belirgin ensefalit; hemorajik ensefalit

angiostaxis

(G.): Anjiyostaksis. Bk. hemorrhagic diathesis