pneumatotherapy

Havanın, hastalığı tedavi amacıyla kullanılması; hava tedavisi; pnömatoterapi.