synchondrosis

Eklemi oluşturan iki kemiğin kıkırdak yüzlerinin birbirleriyle birleşmesi; bu nitelikle… devamı synchondrosis

synarthrosis

Hareketsiz eklem; sinartroz. Bk. immovable joint.