tetraploidy

Hücrenin türe özgü haploid kromozom sayısının dört katma sahip oluşu;… devamı tetraploidy