abatement

Azalma; hafifleme; dinme; ağrının veya herhangi bir belirtinin eski şiddetini… devamı abatement