musculus zygomaticus major

Elmacık kemiği (os zygomaticum)’nin dış yüzünden başlayıp ağız köşesi derisi… devamı musculus zygomaticus major