Guedel’s classification

Guedel sınıflaması anestezi evrelerini 1937 de açıklamaya çalışmış bir sınıflamadır.… devamı Guedel’s classification