zooplasty

Zooplasti. Bk. zoografting

zoograft

Hayvandan alınarak insana aktarılan gref; hayvan grefi; zoogref.