canaliculus lacrimalis

Gözyaşı kanalcığı. Bk. lacrimal duct.

punctum lacrimale

Gözyaşı noktası. Bk. lacrimal point

lacrimal abscess

Göz yaşı kesesi içinde gelişen apse; lakrimal apse.