punctum lacrimale

Gözyaşı noktası. Bk. lacrimal point