ablepharous

Göz kapakları bulunmayan; göz kapaksız; ablefaröz.