ablepharon

Bk. ablepharia

ablepharia

Göz kapaklarının doğuştan yokluğu; ablefari