eye speculum

Gözkapaklarını birbirinden ayrı tutmada kullanılan spekulum; göz spekulumu.

ablepharus

Göz kapakları olmayan kişi.

ablepharous

Göz kapakları bulunmayan; göz kapaksız; ablefaröz.