anorthoscope

Birbiriyle bağlantısız iki görüntüyü tek görüntü haline getiren alet; anortoskop.