Gmelin’s test

İdrarda safra pigmentlerinin bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; Gmelin… devamı Gmelin’s test