hyperglycemia

Kanda glukoz miktarının aşırı artışı; kan şekerinin aşırı yükselişi; hiperglisemi.

glucosidase

Glukosidaz. Bk. maltase.