Glisson’s capsule

Karaciğeri saran bağ dokusundan yapılı tabaka; Glisson kapsülü

fibrous tunic of liver

Karaciğer kapsülü. Bk. Glisson’s capsule