pathoglycemia

Herhangi bir hastalık etkisiyle kanda şeker seviyesinin yükselmesi; patoglisemi.