McArdle’s disease

Glikojen katabolizmasını düzenleyen enzimlerden miyofosforilaz (kas fosforilazı)’ın yokluğu nedeniyle iskelet… devamı McArdle’s disease

Forbes’ disease

Glikojen katabolizmasını düzenleyen enzimlerden “amilo-l,6-glükozidaz”ın eksikliği nedeniyle gelişen, karaciğer, kalp… devamı Forbes’ disease

von Gierke’s disease

Çocuklarda görülen, glikojen katabolizmasını düzenleyen enzimlerden “glukoz-6-fosfataz”ın eksikliği sebebiyle vücutta… devamı von Gierke’s disease