gyrectomy

Beyin giruslarından birinin ameliyatla çıkarılması; girektomi.