familial nonhemolytic jaundice

Ailesel nonhemolitik sarılık. Bk. Gilbert’s syndrome

Gilbert’s cholemia

Bk. familial nonhemolytic jaundice.

Gilbert’s syndrome

Doğuştan glukuronil transferaz eksikliğine bağlı olarak gelişen, kanda indirekt (ankonjuge)… devamı Gilbert’s syndrome