acataleptic

1- Geri zekalı; budala; akataleptik. 2- Karanlık; karışık; şüpheli,