primitive

1- Gelişecek olan birşeyin ilk şekli; embriyoda herhangi bir organın… devamı primitive