zona pellucida

Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte… devamı zona pellucida