zelotypia

Herhangi bir iş veya uğraşıda aşırı gayret gösterme; aşırı şevk;… devamı zelotypia