galenism

Galen tarafından ortaya konulmuş, özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü;… devamı galenism