furcation

Çatal şeklinde kollara ayrılma; çatallanma; çatallanma yeri; furkasyon.