fundoplication

Gastroözofageal reflü tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli; fundoplikasyon.