luetic

Frengi gösteren; frengili; luetik.

Kolmer test

Frengi tanısında uygulanan serolojik bir test; Kolmer testi

Treponema pallidum

Sifiliz (firengi)’e sebep olan Treponema türü.